CSR Intézkedések adatbázisCím:  A banki nyereséghez való ügyfél-hozzájárulás
Vállalat:  MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Alcím:  A MagNet Magyar Közösségi Bank egyik legfontosabb alapértéke, a banki működés átláthatósága jegyében döntött arról, hogy kiszámítja, és ügyfeleinek is elmondja, hogy egy-egy banki ügyfél mekkora összeggel járult hozzá a bank teljes éves eredményéhez.
 
Probléma:  A MagNet Bank vezetősége, amikor arról döntött, hogy az ügyfeleire bízza a döntést, hogy a mindenkori nyereség 10%-a felett rendelkezzenek civil szervezetek, fontos társadalmi projektek javára, meghatározta, hogy ügyfelei, a nyereséghez való hozzájárulás aránya szerint szavazhassanak.

Így fontos volt kialakítani egy olyan módszert, és létrehozni a képletet, amely az ügyfelek banki szokásai, termékeinek és szolgáltatásainak igénybevétele alapján osztja rájuk pontosan, a teljes banki nyereség ügyfelekre jutó részét.
 
Megoldás:  A MagNet Bank kialakította és véglegesítette azt a modellszámítás és arányosítási módszert, amelynek segítségével számítja ki és hozza minden egyes ügyfelének tudomására, hogy mennyivel járult hozzá a MagNet Bank adózott üzleti eredményéhez.
Az így kalkulált nyereségrész arányában szavazhatnak a banki ügyfelek arról, mely civil célokat támogatja a Bank nyereségének 10%-ából. 2010-ben 44 millió forintról, 2011-ben 34,9 millió forint felett rendelkezhetett több mint tízezer banki ügyfél.

A banki működés átláthatósága jegyében kidolgozott modellszámítást és arányosítási módszert folyamatosan továbbfejlesztjük, és számos egyéb adat tekintetében arra törekszünk, hogy azokat ügyfeleink számára nyilvánosságra hozhassuk.
Ügyfeleinknek így lehetősége nyílik arra, hogy
* átlássák: bankunk a profitmaximalizálás helyett a felelősségteljes, fenntartható működést tekinti első számú céljának,
* egy közösség felelős tagjaiként döntést hozzanak a rájuk eső nyereségrész felhasználásáról.

A modellszámítás menete: A bank több lépésben végezte el a modellszámítást, amelyben számos tényezőt figyelembe véve számolta ki a végleges összeget. A modellszámítás kezdetén a bank teljes üzleti bevételét felosztotta az ügyfelek között, amely végén minden egyes ügyfélre megkapta az ügyfélre eső üzleti bevételt.
Az egyéb bevételek és ráfordítások ügyfelekhez rendelése azonban már csak arányosítással becsülhető, arra pontos módszerek nem léteznek. Ugyancsak ez mondható el a bankot terhelő adókról és járulékokról. Így mindezen tételek ügyfelekre való bontásakor az arányos terhelést választottuk alapvető módszerként.

A végső, egy ügyfélre jutó adózott nyereség kiszámításához az egy ügyfélre jutó üzleti bevételnek az összes üzleti bevételhez való arányát vette a bank alapul: minden egyes ügyfélre kiszámította, hogy a rá jutó közvetlen üzleti bevétel milyen arányt képvisel a teljes üzleti bevételen belül, és ezt az arányt használta fel annak felbecsüléséhez, hogy az adott ügyfél milyen arányban járulhatott hozzá a bank nyereségének keletkezéséhez.
 
Együttműködés:  A nyereségszámítás folyamata alatt több banki terület dolgozott kreatívan együtt, kutatva a legjobb nemzetközi gyakorlatokat, esettanulmányokat is – megismerve és beépítve a spanyol közösségi bank (Caja Navarra – Banca Civica) e téren szerzett tapasztalatát. 
Nehézségek:  Nehézséget jelentett, hogy egyes tételek, mint az egyéb bevételek és ráfordítások, vagy a bankot terhelő adók és járulékok ügyfelekhez rendelése csak arányosítással becsülhető, arra pontos, általánosan elfogadott módszerek nem léteztek. Ennek kialakítása és pontosítása úttörő feladat volt a bank szakembereinek számára.  
Elért előnyök:  A MagNet Bank ügyfelei nagyon kedvezően fogadták, hogy a bank közölte velük, mennyivel járultak hozzá a bank éves eredményéhez, és azt a kezdeményezést is, hogy a MagNet bank átadta annak a rendelkezésnek a jogát, hogy az ügyfelei határozhassák meg – a rájuk kiszámított eredmény arányában -, hogy a bank milyen civil kezdeményezéseket támogasson a nyereségből. 
Téma:  átláthatóság 
Iparág:  pénzügyi szolgáltatás 
Megvalósítás helye:  Budapest 
Megvalósítás ideje:  2010-2011 
Bővebb információ:  http://www.magnetbank.hu/?com=kozossegi_bank&page=nyeresegszamitas 
Kontaktszemély:  Salamon János
vezérigazgató
+36 1 428 8888
salamon.janos[kukac]magnetbank.hu