CSR Intézkedések adatbázisCím:  A Hulladékhegyen innen és túl
Vállalat:  Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Alcím:  A hulladékok keletkezésének, eltakarításának és újrahasznosításának tanítása óvodás és általános iskolás gyermekeknek 
Probléma:  Óvodák és iskolák gyakran keresnek meg bennünket azzal a kéréssel, hogy a szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelem témakörében tartsunk órákat, foglalkozásokat gyerekeknek. Annak ellenére, hogy az FKF Zrt. nem oktatási intézmény, ki kellett dolgoznunk egy tanítási programot, amelynek segítségével közvetíteni tudjuk Társaságunk tevékenységeit, szolgáltatásait, illetve a fenntartható fejlődés elvét a 4-14 évesek felé.
 
Megoldás:  Hatékonyan kívánunk részt venni az oktatásban oly módon, hogy szakképzett pedagógus segítségével tartunk órákat fővárosi nevelési-oktatási intézményekben. Témáink: elsősorban az FKF tevékenységei (pl. hulladékkezelés, - gazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés). A fenntartható fejlődés pedagógiájának jegyében igyekszünk kialakítani a diákokban azt a szemléletmódot, hogy érezzenek felelősséget környezetük iránt, legyen fontos a jövő nemzedékeinek életminősége, ismerjék fel a „minden mindennel összefügg” elvét, és az életük minden területén jelenjen meg ez az attitűd. A tanórákon olyan életszerű feladatokat oldanak meg, amelyek próbára teszik döntési, problémamegoldó képességeiket, önálló, kreatív gondolkodást kívánnak meg tőlük. Mindezzel arra (is) kívánjuk felhívni a figyelmüket, hogy a minél jobb minőségű élet megteremtése tudatos odafigyelést, állandó, következetes munkát igényel, amely rövid és hosszú távon sokszorosan megtérül. A 30/45 perces órákon interaktív munka folyik, egyéni, frontális és csoportmunka formájában. A gyerekek írás-, olvasás-, szövegértési, stb. készségük fejlesztésére kidolgozott feladatokat, szituációs és játékos gyakorlatokat oldanak meg. Tanári segítséggel lehetőségük van egyszerű eszközökkel újrapapírt is készíteni, amelyből új használati tárgy hozható létre, vagy „élesben” elkülöníthetik a szemetet az újrahasznosítható hulladéktól, ami anyagfajtánként tovább csoportosítható. A felsősök számára tájékoztató könyvecske készül, munkafüzettel, a kisebbeknek mesekönyv, készségfejlesztő, foglalkoztató füzettel. 
Együttműködés:  Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft-vel közösen többször tartottunk oktatónapokat fővárosi pedagógusok számára a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, valamint rendszeresen használjuk az oktatásban az ÖP gyermekeknek szóló kiadványait. 
Nehézségek:  Oktatóprogramunk sikeres működéséhez a segédanyagok, kiadványok kidolgozása folyamatban van, tehát még nem állnak rendelkezésünkre. Ezen kívül a jövőben több pedagógus együttműködésére lesz szükség az iskolák nagyarányú érdeklődése miatt. 
Elért előnyök:  Bár a tanítás során az elsődleges célcsoport a 4-14 éves korosztály, a tapasztalatok szerint rajtuk keresztül a családok, szülők is elérhetők a programmal. Az FKF Zrt. megítélésén is sokat javíthat az oktató program.
 
Téma:  környezetvédelem, tudatformálás 
Iparág:  szolgáltatás 
Megvalósítás helye:  Magyarország 
Megvalósítás ideje:  2010-től folyamatosan 
Bővebb információ: 
Kontaktszemély:  Orendi Éva
PR főmunkatárs
+36 1 459 6926
orendie[kukac]fkf.hu