Felelős Foglalkoztatási intézkedésekCím:  Gondoskodó létszámleépítés, outplacement rendszer
Vállalat:  ISD DUNAFERR Zrt.
Alcím:  Az ISD DUNAFERR Zrt. társadalmi szerepvállalásának fontos eleme a gondoskodás arról, hogy a vállalatcsoportnál leépítésre kerülő munkavállalók mielőbb visszatérhessenek a munka világába. 
Probléma:  Az ISD DUNAFERR Zrt. a térség meghatározó, legnagyobb dolgozói létszámot foglalkoztató munkáltatója. Ebből eredően egy-egy létszámleépítés olyan mértékű lehet, amely jelentősen befolyásolná közvetlenül a kistérség munkaerő-piaci helyzetét, de országos szinten is komoly foglalkoztatási anomáliákat okozhat. A vállalat sorsa közvetve érinti a beszállítóknál dolgozó munkavállalók sorsát is.
A felszabaduló munkaerő speciális végzettsége és munkatapasztalata alapján csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem talál munkát. Nem beszélve a magas bérszínvonalról és juttatási rendszerről, a nagyvállalatokra jellemző feladatmegosztásokból adódó anomáliákról. A problémák közé sorolandó a térben és időbeni mobilitás teljes hiánya is. 
Megoldás:  A DUNAFERR „Gondoskodó létszámleépítés” rendszere lehetőséget nyújt azoknak a munkavállalóknak, akik önerőből belátható időn belül nem tudnak elhelyezkedni a munka világában. Olyan problémákkal küzdenek, amely külső segítség igénybevétele nélkül nem oldódna meg. Anyagi vagy időbeli lehetőségeik nem engedik meg a minőségi változást, alkalmazkodást a megváltozott helyzetükhöz.
Már a létszám-leépítési bizottságokban jelen van az a segítő tanácsadás, amely bemutatja az outplacement rendszert. Elég időt hagy a leépítésben érintett munkavállalónak annak eldöntésére, hogy kíván-e a „gondoskodó rendszer”-rel élni, vagy a végkielégítést és a bizonytalanságot választja. A döntés időpontjában két lehetőség áll az érintettek előtt. Az egyik az Mt. szerinti végkielégítés, a másik az Acélalapítványhoz való csatlakozás.
Az Acélalapítvány egyéves, határozott idejű munkaszerződést ajánl fel, az előző munkaviszonyban betöltött munkaköre, távolléti díjának alapján. Ezt a támogatotti időszakot kétszer fél évvel lehet meghosszabbítani.
A kuratórium támogató döntése után kezdődik az alapítványi időszak. A támogatás első két hónapjában aktívan olyan tanácsadási formák, segítő intézkedések sora kezdődik el, amely a támogatottnak segít feldolgozni a történteket, és feltárja azokat a lehetőségeit, amely jelenlegi állapotából és környezetéből fakadnak. Elkészül az „Életútterv”, amely az alapítványi időszak alatti egyfajta menetrendet tartalmazza, és végigvezeti a feleket az alapítványi időszakon.
Az Életútterv egy fejlesztési terv, amely az egyén tudását, kompetenciáit, lehetőségeit ötvözi az alapítványi eszközökkel. Ebben a tervben szerepeltetjük az alapítványi időszak alatt elvégezni kívánt képzéseket, a betölteni kívánt munkakörök, foglalkoztatások felsorolását, a munkaerő-piaci szegmensek térben és időben való meghatározását.
Alap esetben programunk maximum 12 hónapig tarthat. Azonban olyan alapítványi támogatottak esetében, akiknek a foglalkoztatása objektív körülmények miatt csak ezen túli időpontban valósulhat meg, a támogatást kétszer fél évvel meg lehet hosszabbítani a kuratórium döntése alapján.
A rendszer célja, hogy a támogatott az alapítványi időszak alatt olyan segítséget kapjon, hogy képes legyen a munkaerőpiacon elhelyezkedni, a foglalkoztatása megvalósuljon. 
Együttműködés:  Folyamatos együttműködést tartunk fenn a térségi önkormányzatokkal, vállalkozókkal, érdekvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal, hivatalokkal. Sőt ezen csoportok delegáltjai alkotják vezető testületeink tagjait is.

Egyik legnagyobb együttműködésünk jelenleg az OFA Nonprofit Kft.-vel közös programunk, az „Újrakezdés” DUNAFERR létszámleépítési program. A két szervezet szorosan együttműködve segít azokon a támogatottakon, aki a csoportos létszámleépítésben érintettek. 
Nehézségek:  A DUNAFERR sajátosságából adódóan az onnan kikerültek szaktudását, tapasztalatát nagyon nehéz azonnal integrálni egy új szervezetbe. Probléma az is, hogy a Dunaferr bérszínvonala sok esetben messze meghaladja a térségben működő vállalkozásoknál tapasztalható bérszínvonalat. Nagyon nehéz változtatni ezeken az értékeken, és felnyitni a szemeket. Nem elég ablakot nyitni a „kinti” világra, de rá kell venni a támogatottakat, hogy ki is nézzenek rajta. 
Elért előnyök:  A DUNAFERR outplacement rendszere része lett a Kollektív Szerződésnek. A munkáltatónak kötelessége minden esetben felajánlani az Acélalapítvány lehetőségét, ezért a munkavállalóknak lehetősége van ezt a segítséget igénybe venni. A rendszer fő hitvallása: „ahogy bánsz a távozókkal, azzal üzensz a maradóknak”. A támogatások mértéke jól mutatja, hogy az outplacement rendszerrel már nem mint lehetőséggel, hanem mint eszközzel számolnak egy munkaerő-piaci krízishelyzetben. 
Téma:  HR 
Iparág:  gépipar 
Megvalósítás helye:  Magyarország 
Megvalósítás ideje:  1994 óta foylamatosan 
Bővebb információ:  www.acelalapitvany.hu 
Kontaktszemély:  Evgeny Tankhlievich
ISD DUNAFERR Zrt. cégvezető
titkar@acelalapitvany.hu
+36-25-424-725