Felelős Foglalkoztatási intézkedésekCím:  Hídteremtés a megváltozott munkaképességű személyek és a munkaerőpiac között
Vállalat:  Nézz Más Szemmel Nonprofit Közhasznú Kft.
Alcím:  Ezen intézkedésünk 3 pilléren alapszik: védett foglalkoztatóként való működés, felelős rehabilitációs foglalkoztatás, rehabilitációs tanácsadás. 
Probléma:  A megváltozott munkaképességű személyek több tényező mentén is eltérnek egészségnek tekintett társaiktól: motiváció, önértékelés, vagy akár mozgásbeli akadályok tekintetében. Probléma az újonnan létrehozott hivatalok és jogszabályrendszerek ismeretének hiánya.
Igyekszünk hidat teremteni köztük és a munkaerőpiac között, valamint további beilleszkedésüket segíteni.
A humánorientált beavatkozás, ezen személyek feladatvégzéséhez kapcsolódik, a gazdasági és szervezeti körhöz kapcsolódó folyamatok mellett.
 
Megoldás:  Véleményünk szerint a betegséggel, fogyatékossággal élők sokszor lojálisabbak, elkötelezettebbek a munka, a cég iránt. Az ilyenfajta attitűdöt egyrészt a szerény munkavállalási lehetőségeikkel kapcsolatos tudat válthatja ki, nem véletlen, hogy egy sikeres állásinterjút követően felértékelődik bennünk a munka gondolata, hiszen lehetőség teremtődik számukra a gazdasági inaktivitásból való kikerülésre.
A munkára vágyókat fejlesztenénk, majd rehabilitálnánk a hozzájuk illő munkakör megtalálásával védett körülmények között cégünknél, vagy a nyílt munkaerőpiacon mentorálva.
Az új hivatalokkal együttműködve, az új jogszabályi kereteknek megfelelően 2014-ben kezdtük el a nyílt munkaerőpiacon található munkáltatók részére a rehabilitációs tanácsadást, hogy ezen személyek munkavállalási készségeit minél szélesebb körben megismerhessék, integrálják a szervezeti működésükbe és egyben új munkahelyeket teremtsenek.
Olyan szervezeti környezetben kívánjuk tevékenységünket biztosítani számukra, melyek legjobban illeszkednek sajátosságaikhoz, megvalósulásuk nagyban befolyásolja a munkaerőpiacra történő belépésüket, újraintegrálódásukat és hatékony munkavégzésüket. Minél több rehabilitációval és az őket érintő munkaügyi témákkal kapcsolatos rendezvényen, előadáson részt veszünk, hogy bővebb tájékoztatást tudjunk nyújtani a témával kapcsolatban az erre nyitott felek részére.
 
Együttműködés:  A foglalkozási rehabilitáció sikeres megvalósulása kapcsán folyamatos kapcsolatot ápolunk a Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szervekkel és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, a Vakok Állami Intézetével-általuk találkoztunk több látássérült kollégánkkal. Legutóbbi közös projektünk az Együtt Élünk Családi Nap volt 2014-ben a Margit-szigeten.
Részt vettünk és prezentáltunk magas színvonalú eseményeken: egészségnapok, társadalmi felelősségvállalásról szóló események: CSR Piac, Zöld Iroda; 2013-ban és 2014-ben az ÖnGondoskodás Expo-n, ahol a Munkapróba Központ működésével kapcsolatosan tartottunk előadást; júliusban a NEXON & Milton által szervezett Rehab Fórumon, melyen a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaintenzitását, piaci egyenértékét és a rehabilitációs foglalkoztatását mutattuk be vállalkozásunkon keresztül. Novemberben kiállítóként vettünk részt a Rehab Expón, az esemény célkitűzése, hogy minél több megváltozott munkaképességű embernek adjon lehetőséget a munkaerőpiacra való visszakerülésére a foglalkozató cégekkel és az Állami oldallal együtt.
További főbb együttműködő partnereink: Motiváció-, Kézenfogva-, Dr.Meggyes Pro Alapítvány.
 
Nehézségek:  A társadalom számára nehéz a megváltozott munkaképességűek helyzetének meghatározása, legtöbbször az alapfogalmak is zavarosak. A nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük nehezebb, az ebben a témában képzetlen szakemberek hiányában. Ajánlott a több körös, mélyinterjús feltérképezésük, a részükre a megfelelő teljes értékűen betölthető munkakör megtalálása érdekében, utána célszerű folyamatos mentorálásuk, a sikeres beilleszkedés, a munka világában való megmaradás érdekében. 
Elért előnyök:  A fentebb említett rendezvényeken való megjelenés; a rehabilitációs foglalkoztatás szélesebb körben való megismertetése; a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkáltatónál történő kihelyezése.
A hídteremtés: pozitív visszajelzések vállalati oldalról, mind ezen személyek foglalkoztatásáról és integrációjukról.
Legutóbb egy érzékenyítő stand létrehozásában segíthettünk több megváltozott munkaképességű munkavállalónkkal együtt a HVG állásbörzén, ahol a cél az volt, hogy a munkavállaló jelölteket olyan élményben részesítsük, amelyek segítségével minél több előítéletet leromboljunk.
 
Téma:  tudatformálás 
Iparág:  szolgáltatás 
Megvalósítás helye:  Budapest 
Megvalósítás ideje:  2013-tól folyamatosan 
Bővebb információ:  www.facebook.com/nezzmasszemmel 
Kontaktszemély:  Pataky Tímea
ügyvezető igazgató
rehabilitaciostanacsadas|kukac|gmail.com
+36-70-379-9030