Felelős Foglalkoztatási intézkedésekCím:  Munkahelyi egészségfejlesztés megvalósítása
Vállalat:  ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ Társaságcsoport
Alcím:  Egészségfejlesztő program az ELMŰ−ÉMÁSZ Társaságcsoportnál 
Probléma:  Az elmúlt évtizedekben a munka világa növekvő sebességű átalakuláson megy keresztül, ami jelentősen kihat a vállalatokra és a munkavállalók egészségére egyaránt. Munkahelyünk nagymértékben képes befolyásolni gondolkodásmódunkat és viselkedésünket, ezáltal egészségünket is. Ezen a színtéren baleseteket és betegségeket lehet megelőzni, és itt lehet olyan késztetéseket, ismereteket, módszereket terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és életmódot segítik megvalósítani. A munkahelyen befolyásolt egészségtudat pedig szinte biztos, hogy az élet más színterein is hatni fog, ezért az ELMŰ−ÉMÁSZ Társaságcsoport olyan munkahelyi egészségfejlesztő program kidolgozását és bevezetését határozta el, melynek célja a munkavállalók egészségi állapotának és életminőségének a javítása. 
Megoldás:  Az Egészségprogram keretein belül eddig megvalósult és tervezett tevékenységek irányvonalát a társaságcsoporti Egészségterv adta, melynek alapjául a munkatársak egészségi állapotának objektív vizsgálata, az egészségtudatossággal kapcsolatos szubjektív kérdőíves felmérése, valamint a munkakörülmények vizsgálata szolgált. Az információk összesítése alapján cselekvési terv készült, mely tartalmazta, hogy a célok elérése érdekében mely területeken milyen fejlesztéseket szükséges véghezvinni. Miután a terv a kezünkben volt, konszenzustalálkozók keretében megismertettük munkavállalóikkal annak tartalmát, és lehetőséget biztosítottunk az ehhez kapcsolódó véleményük, álláspontjuk és ötleteik kifejtésére.
Az Egészségterv, valamint a konszenzustalálkozók igényfelmérései egyaránt azt mutatták, hogy társaságcsoportunk munkavállalói körében a stressz és a helytelen életmód komoly rizikófaktorok, melyek kezelésére szükség van. Ennek érdekében 2013-tól folyamatosan indítunk célzott tréningeket, életmódprogramokat a munkavállalói igényekhez igazodva. A stressz- és rövidebb feszültségoldó relaxációs tréningek mellett komplex életmódváltó programon, autogén tréningen, valamint dohányzásról való leszokást segítő programon is részt vehettek már a munkatársak.
A tervben szereplő feladatok megvalósítása során nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy munkatársaink egészségmegőrzéssel, -fejlesztéssel kapcsolatos kezdeményezéseit felkaroljuk, és segítsük azok megvalósulását. Munkatársi oldalról 2013-ban 10 fő egészségtámogató képzésére került sor, akik munkavállalóink közül önként jelentkeztek erre a feladatra. Ők egyrészt segítik az egészségtudatos szemléletmód terjesztését, másrészt munkatársaink felkereshetik őket kérdéseikkel. A munkavállalók motiválása érdekében pontrendszer kidolgozására és bevezetésére került sor, melynek lényege, hogy minden kolléga, aki az Egészségprogram keretein belül szervezett foglalkozáson vesz részt, matricapontot kap, melyet saját pontgyűjtő füzetében gyűjt, majd 5, 10, 15 pont elérése esetén az egészségprogram webshopjából terméket választhat.
Egészségprogramunk nagy volumenű, évente ismétlődő, kiemelt eseménye az Egészségnapok nevűtöbbnapos rendezvény, ahol munkatársaink egészségtudatossággal, prevencióval és életmódváltással kapcsolatos előadásokat hallgathatnak, valamint szolgáltatásokkal, bemutatókkal, interaktív programokkal igyekszünk elősegíteni az egészségesebb életmód elérését. 
Együttműködés:  Az Egészségprogram sikeréhez szükséges az egészséggel kapcsolatos szemléletmód mindennapi közvetítése. Ennek érdekében a belső kommunikációs osztály közreműködésével rendszeresen cikkezünk a 2 havonta megjelenő ELMŰ−ÉMÁSZ lapban, illetve az intranetes oldalon külön részt alakítottunk ki a program számára, ahol munkavállalóink egészségük megőrzésével, fejlesztésével kapcsolatban cikkeket olvashatnak. 
Nehézségek:  A társaságcsoport megközelítőleg 2700 munkavállalót foglalkoztat Budapesten és öt megyében. A létszám és a szolgáltatási terület nagysága miatt a kollégák egységes bevonása nehéz feladat, de a kommunikációs csatornák használatával és helyi partnerek bevonásával mindent megteszünk az egyenlő esélyek biztosítása érdekében. 
Elért előnyök:  Munkatársaink egyre nyitottabbak az egészségüket érintő kérdéseket illetően. Keresik, várják az új lehetőségeket, és ötleteikkel, véleményükkel szívesen járulnak hozzá a program színesebbé tételéhez. A munkahelyi egészségfejlesztés és -megőrzés keretein belül társaságcsoportunk vezetésének és érdekképviseleteinek kiemelt jelentőségű közös eredménye, hogy 2015-től minden dolgozónk magánegészségbiztosítással rendelkezik, amely nagy hangsúlyt fektet a prevencióra is. A kedvezményes egészségbiztosítási csomagok a családtagokra is kiterjeszthetők. 
Téma:  munka- és egészségvédelem 
Iparág:  energetika 
Megvalósítás helye:  Magyarország 
Megvalósítás ideje:  2012 óta folyamatosan 
Bővebb információ:  www.elmu.hu 
Kontaktszemély:  Steványik Tamás, HR igazgató
tamas.stevanyik|kukac|elmu.hu
+36-1-238-1515