CSR Piac pályázat

 

A pályázati határidő lejárt. A zsűri értékelte a beküldött pályázatokat, a legjobbaknak odaítélt díjak a CSR Piac kiállításon kerültek átadásra 2011. június 2-án.

Díjazott pályázatok

Mely szervezet és hogyan vehet részt a pályázaton?

A pályázaton bármely hazai vállalat vagy más szervezet részt vehet. Keressük a Valóban Felelős Vállalatokat és a legkiválóbb CSR programokat, megoldásokat. Ez egyben a pályázat két fő kategóriája is.

 

A pályázat benyújtásához ki kell tölteni a pályázati űrlapot, melyen tömör leírást kell adni a vállalatnál megvalósult CSR intézkedésekről: a felmerült problémákról, azok megoldásáról, illetve a megtapasztalt nehézségekről és előnyökről.

A pályázati űrlapokat a KÖVET Egyesület részére kell email-ben eljuttatni.

Részvételi díjak

A pályázaton való indulásnak külön részvételi díja nincs. A pályázat benyújtásával ugyanakkor a pályázók vállalják, hogy amennyiben a zsűri a megoldásukat a 2011. június 2-i CSR Piacon bemutatandók közé választja, akkor kiállítóként részt vesznek a rendezvényen, és kiállítási díjat fizetnek.

 

Kiállítási díjak:

 • Nagyvállalat: 300 000 Ft + ÁFA
 • Kisvállalat (50 fő alkalmazotti létszám alatt): 100 000 Ft + ÁFA
 • A KÖVET Egyesület tagvállalatai számára a fenti kiállítási díjakból 50% kedvezményt biztosít!
 • AmCham, BCCH, HBLF tagok és a TV2 üzleti partnerei számára a kiállítási díjakból 20% kedvezményt biztosítunk!
 • A fenti kedvezmények nem összevonhatók.

A kiállítási díj tartalmazza:

 • kiállítási stand a CSR Piac 2011 rendezvényen;
 • 3 fő részvétele teljes ellátással a CSR Piac 2011 rendezvényen;
 • a pályázati anyag megjelenése a nyomtatott katalógusban (tördeléssel és grafikai munkával együtt) és az online CSR adatbázisban. Igény szerint vállalatonként maximálisan 10 példány a katalógusból.

A kiállításon csak azok a pályázó cégek jelenhetnek meg, amelyek indultak a pályázaton és a zsűri bemutatásra alkalmasnak találta vállalatukat, illetve valamely intézkedésüket.

Pályázati kategóriák

1. CSR Intézkedések 

2. Valóban Felelős Vállalat (VFV)

 

A pályázati kategóriák megalkotása során kettős cél vezérelt bennünket. Egyrészt az európai CSR piacok szellemiségét megőrizve kézzel fogható megoldások bemutatásával segítjük a hazai vállalatoknál dolgozó szakembereket. Másrészt – mint már 2009-ben is – felhívjuk a figyelmet a CSR mély értelmezésére, a valódi vállalati felelősségvállalásra.

 

Mivel az első esetben konkrét megvalósított intézkedéseket, a másodikban pedig felelős vállalatvezetési filozófiákat keresünk, ezért két fő pályázati kategóriát alakítottunk ki.

 

1. CSR Intézkedések kategória

A CSR bármely területéről várjuk a legtalálóbb, leginnovatívabb, legkiválóbb megvalósított programokat, melyek más vállalatok számára is példaértékűek lehetnek. Pályázni a legkülönbözőbb területekről lehet, úgymint környezetvédelem, esélyegyenlőség, munkahelyi egészség és biztonság, foglalkoztatás, felelős termékfejlesztés és innováció, felelős marketing és kommunikáció, civil-vállalati együttműködés, vállalati önkéntesség, fenntarthatóság a beszállítói láncban, érintetti párbeszéd, átláthatóság, felelős befektetések, a munka és magánélet egyensúlya vagy éppen felelősség az állami szektorban stb. 

 

A CSR Piac 2009 kiállításra beadott CSR intézkedésekkel is újra lehet pályázni abban az eset-ben, ha a programot az eltelt idő alatt továbbfejlesztették.

 

Egy szervezet akár mindkét kategóriában és több intézkedéssel (max. 4 db CSR intézkedés) is pályázhat. 

2. Valóban Felelős Vállalat (VFV) kategória

Akik megfontoltak a szállítással, nem az országúton raktároznak, és a terméket is helyben akarják eladni. Akik az üzleti érdek helyett „csak úgy” etikus döntést hoznak. Akiknek fontos a munkavállaló személye, mert ismerik és beszélnek vele, és nem az elbocsátás az elsődleges „gazdaságos” döntés.  Akik örülnek, ha egy munkatársuk anyai örömök elé néz, és megteszik a tőlük telhetőt, hogy méltányosan foglalkoztassák a gyermekeseket – és persze másokat is. Akik akár le is mondanak egy új piacról, de nem akarnak monopolhelyzetbe kerülni. Akik a többiektől eltérően növelik, s nem csökkentik a termékeik élettartamát. Akik új, stratégiai ter-mék/szolgáltatás tervezésekor elgondolkoznak arról is, milyen hatással van ez a fenntarthatatlan fejlődésre, ország-világ szegényeire.

 

Ha vállalatuknál fellelhetők olyan karakteres jegyek, amelyek az alábbi táblázat második oszlopában olvashatók, kérjük, osszák meg velünk és az érdeklődő kollégákkal! A forma lehet történet, anekdota, örülünk a számoknak és formalizált programoknak, de nem ragaszkodunk hozzájuk.

 

A pályázatokra konkrét történeteket, eseteket várunk; olyan folyamatok leírását, amelyek mutatják a VFV irányába való elmozdulást. Kíváncsiak vagyunk a folyamat mögött az emberekre is: kik olvasták a pályázó vállalatnál a modellt tartalmazó könyvet, mi róla a véleményük, s mit tettek a megvalósítás terén?

 

  Hagyományos vállalat Valóban Felelős Vállalat
Szállítás A szállítási távolság csak a költségek tekintetében számít, cél az olcsó beszerzés és minél nagyobb piac. Szállítási teher minimalizálandó, távolsági szállítás csak nagyon indokolt esetben. Törekvés helyi beszerzésre, piacokra.
Igazságosság Ennek elérése nem a cég feladata, hanem az államé, egyházaké, társadalmi szervezeteké. Cél a hatékonyság, olcsóbb termékek előállítása jobb minőségben. Bár a fő cél nem az igazságosság növelése, a cég tevékenységével nem erősítheti az igazságtalanságot. Méltányos kereskedelem, munkabérek és körülmények.
Ökonomizmus A fogalom nem érthető. Gazdasági szereplőknek természetes célja a gazdaságosság. Érthető a különbség a gazdaság és a gazdasági mánia között. A gazdaságos¬ság fontos feltétel, de nem fő cél.
Méret Cél a növekedés – mindenáron. A versenyképesség és a piaci erő ezzel arányosan nő, a méretgazdaságosság törvénye szerint a növekedéssel csökkennek a relatív költségek. Aki nem tapos, azt eltapossák. Évről évre növekvő jövedelem kell. Cél az optimális méret. A túlnövekedés éppen olyan veszélyes, mint ha csenevészek vagyunk. Meg kell találnunk a piaci helyünket és hosszú távon fenntartható hozamunkat. Hosszútávon állandó, s nem növekvő jövedelem kell.
Termék Azt állítjuk elő, amire fizetőképes kereslet van. Minden megengedett, amit a törvények nem tiltanak. A termékeink iránti kereslet (igények) aktív növelése kötelező. Olyan terméket, tevékenységet keresünk, aminek igazán helye van egy fenntartható világban. Nem minden jó, amit szabad. Valódi szükségleteket elégítünk ki, s nem keltünk igényeket. Ott viszont vállaljuk a versenyt.

Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat, KÖVET, 2007

 

Mivel érdemes pályázni?

 1. Sikerélmények és sikertörténetek olyan vállalkozásokról, melyek megismerése és adaptálása más szervezetek számára is hasznos lehet.
 2. Ha található a vállalatnál olyan innovatív kezdeményezés, jó gyakorlat, amire büszkék vagyunk és érdemesnek tartjuk arra, hogy mások is megismerjék:
       • a vállalat belső és külső érintettjei számára magas hozzáadott értékkel rendelkező
         kezdeményezés;
       • valamely időszakos vagy hosszantartó kihívásra választ adó megoldások a vállalatunknál;
       • annak bemutatása, hogy a vállalati felelősségvállalásba befektetett erőforrás megtérül.
 3. Ha innovatív módon szeretnénk bemutatni érintettjeinknek (ügyfelek, partnerek, részvé-nyesek, alkalmazottak, hatóságok, szakmai szervezetek, stb.) a vállalati felelősségvállalás terén megvalósított sikeres kezdeményezéseinket.

Ki és hogyan értékeli a pályázatokat?

A zsűri tagjait és értékelési szempontjaikat a Zsűri menüpont alatt ismerheti meg.

Díjak

A díjak átadására a CSR Piac Díjátadó Gáláján, 2011. június 2-án délután kerül sor.

A díjazásról részletes információ a Díjak menüpont alatt található.

A pályázat menete

Mit kell tennem, ha pályázni szeretnék?

Pályázni a kategóriának megfelelő pályázati űrlap kitöltésével lehet.

Letölthető űrlapok:

Fontos tudnivalók

 • A CSR Piac 2009 kiállításra beadott CSR intézkedésekkel is újra lehet pályázni abban az esetben, ha a programot az eltelt idő alatt továbbfejlesztették.
 • Egy szervezet akár mindkét kategóriában és több intézkedéssel (max. 4 db CSR intézkedés) is pályázhat.
 • A rendezvényen bemutatott CSR megoldások nyomtatott katalógusban és a CSR Piac honlapján kereshető adatbázis formájában bárki számára elérhetőek lesznek.
 • Ha a pályázó szervezetnél van rá lehetőség, a pályázatot magyarul és angolul egyaránt küldjék be, mert ezáltal a magyarországi szervezetek jó gyakorlatait a CSR Europe nemzetközi partnerhálózatán keresztül egész Európa megismerheti.

További információ

Pályázati információk

 

Valóban Felelős Vállalat kategória

Tóth Gergely, főtitkár

toth [kukac] kovet.hu

 

CSR intézkedések kategória

Lontayné Gulyás Mónika, projektvezető

gulyas [kukac] kovet.hu, +36 1 473 2290

 

Rendezvénnyel kapcsolatos információk

Tóth-Baltási Péter, rendezvényszervező

toth-baltasi [kukac] kovet.hu, +36 1 473 2290

 

Sajtókapcsolatok

Bíró Imola, kommunikációs felelős

biro [kukac] kovet.hu, +36 1 473 2290