Valóban Felelős Vállalat adatbázisVállalat:  RONIX Szervező és Szolgáltató Kft.
Cím:  A felelős vezető hatása a dolgozói szemléletre – avagy a felelős vezető és kollégái kölcsönhatása „Tanulni - Tenni - Benne élni - Együtt élni”
A vállalat missziója és víziója:  A vállalat hosszútávú céljai közé tartozik a magyar kártevőirtási szektor látásmódjának, valamint a kártevőirtás oktatásának reformálása, a felvilágosítás, mely az innovatív és környezet tudatos védekezés fontosságára hívja fel a figyelmet a kártevők ellen.  
Szállítás:  Az átlagos szállítási távolság a kártevőirtási szektorban működő gazdálkodási szervezetek tekintetében változó, de megállapíthatjuk, jellemző a szektorra: hogy a magas profit orientáltság miatt a szolgáltatók az ország különböző régióiban vállalnak megbízást, teljesen figyelmen kívül hagyva a székhelyek, telephelyek országos elhelyezkedését. E tevékenységet végző vállalkozások többségénél a fenntartható működés alap elvei nem jelennek meg. Ezt példázza, hogy az adott régióban nincs kialakított kapcsolható partner állomány, vagy akár divízió.
Szakvállalatunk a szállítási távolság optimalizálását többek között a telephelyek pozícionálásával oldja meg. A RONIX Kft. országos lefedettséggel rendelkezik, ezáltal a szállítási távolság optimalizálása állandó figyelmet kíván az operatív vezetéstől a programtervek kidolgozása során.
A vállalat piaci részesedésének növelése olyan régiókra centralizálódik, ahol már meglévő telephely üzemel. Az új telephelyek megalakításánál szempont, hogy a vállalat dolgozói regionálisan (akár szülő városuk) otthonuk közelében végezhessék munkájukat. A vállalat tulajdonosa az új munkavállalók kiválasztása során a vidéki munkavállaló felé kiemelt támogatásáról tesz tanúbizonyságot. A vállalat tulajdonosa ezzel a tudatos szemlélettel a regionális munkaerőpiac helyzetét és a regionális gazdaság, a kártevőirtási szektor stabilitását kívánja erősíteni és a budapesti centralizálódást ellensúlyozni.
A RONIX Kft. a lelkiismeretes és elhivatott dolgozóinak köszönhetően, az elmúlt évek alatt egyenletes bővülést mutatott. Ez teret engedett a vidéki telephelyek optimális pozícionálásának és ez által a szállítási távolság folyamatosan javuló eredménnyel bír. A szállítási távolság optimalizálásának (csökkentése) mértéke nem meghatározható mivel ez a szektor munkavállalói szempontból hátrányos helyzetben van. A vállalatvezetés minden esetben figyelembe veszi az optimális szállítási szempontokat mind a beszállítói oldalról mind pedig a vállalat értékesítése, szolgáltatása során is.
A szállítási távolságot heti-havi összegzéssel nyomon követi egy beépített műholdas nyomkövető rendszer, amely egy online felületen 24 órás megfigyelést tesz lehetővé (a kollégák navigálását is elősegítve) amelyről összegző jelentéseket készít a vállalat.
 
Igazságosság:  A vállalat alaptevékenységét a magas minőség politika jellemzi és ennek megfigyelhető az inspiráló és „fejlesztő” hatása a versenytársakra. Megfigyelhető a versenytársak közötti összetartás, konzorciumok és közös szakmai továbbképzések, valamint szabadidős programok közös kialakítása tekintetében is. A RONIX Kft. a versenytársakkal szemben minden helyzetben etikus magatartást folytat, az árversenyekben nem partner, mindig a minőséget és a megrendelő érdekeit tartja szem előtt. A társadalomra arculatformáló hatással bír a vállalat alaptevékenysége, az innovatív és környezetbarát technológiák bemutatása és a minőségi szolgáltatás gyakorlása által.
A társaság Magyarországon először rendelkezett a vegyszeres rovar és rágcsálóirtással foglalkozó szakvállalkozások közül az ISO 9001 tanúsítvány mellett, tanúsított ISO 14001 működő környezetirányítási rendszerrel. Környezetünk minimális terhelése, a munkavállalók, a felhasználók, partnereink és a társadalom környezetének védelme valamint a biztonságos környezet érdekeinek szem előtt tartása, az irtószer expozíció visszaszorítása folyamatos feladat a vállalat vezetés és a tulajdonos számára. Kimutatható az irtószerek felhasználásának, valamint a veszélyes hulladék folyamatos csökkenésének adatai.
A dolgozói fluktuáció igen alacsony, mivel a vállalat kiemelt figyelmet fordít a dolgozók környezetének és munkakörülményeinek (a vállalat mindenkori lehetőségeit figyelembe véve) maximális kialakítására, támogatására. A cég tulajdonosa az elmúlt három évben igen magas béren kívüli juttatás csomagot alakított ki. A kialakult deviza hitelek problémáját a vállalat tulajdonosa 3 munkavállalónál tudta orvosolni. Erre a célra a 2008 –ban 2 000 000 Ft-ot 2009-ben 1 000 000 ft-ot 2010-ben 1 600 000- Ft-ot irányzott elő vissza nem térítendő támogatásként.
A munkabéren felüli egyéb támogatások, engedmények amelyet a vállalat vezetése rendszeresen biztosít, a dolgozók állandó elégedettségét vívja ki. A vállalat vezetés magáénak vallja és állandó jellegel gyakorolja a kollégák felé tanúsított szimpátiát és megbecsülést.
A társaságnak az elmúlt 3 évben nem volt munkaügyi pere.
 
Ökonomizmus:  Megrendelőink biztonságát garantálja a 25 M Ft-ig terjedő felelősségbiztosítás, mely kiterjed a vállalat vezetőinek felelősségére, a munkáltató felelősségére, a szolgáltatás minőségének felelősségére és a környezetszennyezés felelősségére.
A vállalat tulajdonosa Vogronics László
- A társaság minden munkatársáért felelős, amely egyrészt az anyagi biztonságon, másrészt a dolgozók egzisztenciális fejlődésén keresztül az egyének életpályájának kialakításának segítésével történik.
„Tanulni-Tanulni-Tanulni” mottóval látja el a tulajdonos a cég dolgozóit. Ennek a szemléletnek köszönhető, hogy vállalatunk dolgozói létszámának 30%-a folyamatos tanulmányi jogviszonyt folytat, valamilyen intézményben.
Az elmúlt 5 évben 11 egészségügyi gázmester képzése történt meg, jelenleg 3 munkavállaló a vizsgaidőszakát tölti és további 3 munkavállaló oktatása 2010 őszén indult el az egészségügyi kártevőirtó tanfolyamon. Ez az OKJ-s tanfolyam havi 40 órában történik, munkaidő alatt. Az egy éves tanfolyam ideje alatt a dolgozók ugyan úgy kapják a munkabért, mintha a munkaidejüket ledolgoznák, a vizsgákra pedig tanulmányi szabadságot biztosít a vállalat a felkészüléshez. Egy szakember képzése a tanfolyami díjjal, vizsgadíjjal, tankönyvekkel, utazási költségekkel és a kieső termelési értékkel a mai áron számolva, közel 800 eFt. A vállalat a továbbképzés lehetőségét is támogatja, amely az egészségügyi kártevőirtó tanfolyamra épülve, további egy éves képzés keretein belül az egészségügyi gázmesteri végzettség megszerzésére teremt lehetőséget.
Két dolgozónk felsőfokú képzésének költségeit már vállalta és 2010-ben újabb dolgozót is beiskolázott a vállalat, ami közel 850 eFt évente. A vállalat jelenleg 6 munkavállalójának tanulmányait teljes költségtérítéssel támogatja. A felsőfokú képzések keretein belül a szakirányt a dolgozók minden esetben maguk választották. Jelenleg egy kolléganő pénzügyi és számviteli szakra, egy kollégánk műszaki menedzser és egy gazdálkodás és menedzsment szakra jár, valamint egy kolléganő andragógia szakon képzi tovább magát.
A vállalat felelősségének megnyilvánulása a reális munkabér kifizetésben is megjelenik. Az alább szemléltetett táblázatban megfigyelhető, hogy az éves árbevétel valamivel több mint 50%-a munkabér kifizetés.
 
Méret:  A RONIX Kft. vezetése úgy gondolja, hogy megközelíti vállalatunk az optimális vállalati méretet. A vállalat hosszú távú tervei között szerepel még egy-két telephely kialakítása az ország észak-nyugati részén, valamint egy szlovákiai leányvállalat alapítása.
Növekedési stratégia:
A vállalat vezetésének nem mindenáron a vállalat árbevételének, munkavállalói létszámának esetleges növelése a célja, hanem egy egységesített kártevőirtási rendszer kialakítása, a szektoron belüli szakmai összhang és a korrekt etikus magatartás. A RONIX Kft. vezetése vallja, hogy a kártevőirtási szektoron belül hírnöke lehet egy tudatos és fenntartható szemléletnek, az etikus és példaerejű magatartásnak a dolgozók és a partnerek, valamint beszállítók felé.
 
Termék:  15- A vállalat szolgáltatása specifikus.
Az egészségügyi kártevőirtás közegészségügyi szempontból kiemelt fontosságú, hiszen ezek a kártevők mind higiéniai, mind járványügyi szempontból veszélyforrást jelentenek. A RONIX Kft. környezettudatos gondolkodása az irtószer emissziók, illetve expozíciók folyamatos csökkentését tűzte ki célul. Ez mind a környezet, mind a saját munkavállalók, mind a megrendelők kemikáliákkal történő terhelését csökkenti. A lehetőségek tárháza jelenleg nem túl széles, éppen ezért kiemelt szerepe jut a megrendelőinknek, hiszen a kártevők bejutását elsősorban műszaki megoldásokkal (ajtófésű, légfüggöny, rés- és repedésmentesítés, stb.) lehet meggátolni. A már az épületekbe jutott kártevők esetén is van irtószermentes megoldás. Itt lehetőség van különböző csapdák (ragasztólapos, mechanikus, élve-befogó, stb.), vagy hatóanyag mentes (fertőzöttség felmérő) készítmények felhasználására. A kártevők túlzott elszaporodása esetén nincs választásunk, irtószerhez kell nyúlnunk, azonban ekkor sem mindegy, hogy melyikhez. Célunk az erősen toxikus, netán mutagén, teratogén irtószerek használatának elkerülése és a természetes hatóanyag tartalmú szerek felhasználása.
 
Területi innováció: 
Történetek:  Társadalmi felelősségvállalás tekintetében állandó karitatív kezdeményezések, felajánlások történnek a tulajdonos indítványozásának köszönhetően. A cég dolgozói és a vállalat vezetés részéről egyéni felajánlások is történtek. Az árvízkárosultak megsegítésére indult országos gyűjtő program, valamint a szentendrei kutyamenhely is támogatóra talált a vállalatvezető személyében. Vogronics László, aki a RONIX Kft. tulajdonosa és a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének főtitkára, kezdeményezte, hogy a szövetség felajánljon az iszapkárosultak megsegítésére egy 500 eFt értékű védőruházatot, gázmaszkot, szilikon csizmát és a mentéshez szükséges egyéb védőeszközöket tartalmazó segélycsomagot, amelyet személyesen szállított le a Katasztrófa Védelem részére, Kolontárra.
A 2009-es iskolai nyári szünet időszakában vállalatvezetőnk egy egy hetes tábort szervezett egy tőtevényi tanyára ahol hátrányos helyzetű gyermekeket és gondozóikat vendégelte meg, melynek teljes költségét felvállalva, egy felejthetetlen élményhez segítette hozzá a vendégeit. Ezt a tábort 2011 nyarán ismét megszervezi. A vállalat dolgozói köréből már több alkalommal támogatást nyert a a Down Egyesület, segély csomagokkal segítettünk erdélyi hátrányos helyzetű falvakban élő családoknak.
Vállalatunk vezetőjéről megállapítható, hogy társadalmi felelősségvállalása tekintetében példa értékű, melyet a nehéz és labilis gazdasági viszonyok mellett állandó jelleggel gyakorol.
 
Adatok: 
Nehézségek:  A kialakult negatív hatásokkal bíró gazdasági helyzet szélsőséges ingadozása és egyes befolyásoló szektorok bizonytalansága, valamint ezek hatása a beszállítókra, partnerekre, vállalatunkra.
 
Elért előnyök:  A vállalaton belül és partnereink körében tapasztalt nyitottság, a családias és örömteli munkakörnyezet.
Új partnerek, az azonos szemüveget viselő felelős vállalatok köréből.
 
Helyem a "kisvilágban":  „A vállalat tulajdonosának támogató szemléletét folytatnám, kiemelt figyelmet biztosítanék a vállalat vezetése és a munkavállalók körében a szűkebb és tágabb környezetünkért való felelősségre, a partnerekkel való szorosabb együttműködésre a fenntartható környezetért. A vállalat szolgáltatásának fő célját megismertetném a környezettel, ami a prevención alapul.
Hangsúlyt fektetnék a szektor oktatásának tudatos szervezésére és a szektoron belüli pályakezdők támogatására.”
 
Megvalósítás helye:  Budapest 
Megvalósítás ideje:  1990-től 
Vonatkozó honlap:  http:\\www.ronix.hu 
Megoldás megvalósítója:  Vogronics László
ügyvezető igazgató
+36 1 352 0253
info[kukac]ronix.hu