Valóban Felelős Vállalat adatbázisVállalat:  ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
Cím:  Felelős és etikus működés – a versenyképesség esélye
A vállalat missziója és víziója:  Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. már alapításakor - alapfeladatai ellátása mellett - elkötelezte magát a környezetvédelmi szemléletformálás, a környezeti nevelés mellett és kialakította ennek szervezési és pénzügyi hátterét. Ehhez megnyerte az önkormányzatok, oktatási intézmények, hatóságok, civil szervezetek és gazdasági társaságok támogatását, elérte környezetvédelmi projektjeik lebonyolításához helyi együttműködésüket.
A vállalat tapasztalatokon alapuló meggyőződése, hogy az általa is terjesztett környezeti, hulladékgazdálkodási, fenntarthatósági és klimavédelmi ismeretek beépülnek az általános műveltségbe, a kapcsolódó friss és aktuális információk hozzáférhetősége és hitelessége hosszútávon is kiváltja a megfelelő érzékenységet és az etikus magatartást, amely így visszahat valamennyi gazdálkodó szervezet működésére is. (www.okopack.hu)
 
Szállítás:  Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. koordináló szervezetként a szelektíven gyűjtött hulladék helyben, közelben történő újhasználatát, újrahasznosítását szervezi. Vallja, hogy a helyi igényeket elsősorban helyi erőforrásból kell kielégíteni – minden tekintetben.

Környezetvédelmi projektpedagógiai rendezvényeihez mindenkor a helyi anyagokat, helyi kiállítási tárgyakat veszi igénybe és a helyi civil szervezetek szakértő tagjait kéri fel közreműködésre és elvárja a helyi termékek, munkatársak foglalkoztatását. Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. kiállításaira, programjaira több mint 50 helyszínen került sor. Az ezekre a programokra történő mozgósítás során az adatbázisépítés alapelve, hogy elsősorban a közösségi közlekedéssel elérhető települések vezetőit, lakóit és diákjait szólítsák meg.

Így nemcsak az érdeklődők takarékoskodnak, hanem a közösségi közlekedést igénybe véve nem terhelik feleslegesen a közutakat sem. Erre a projekt lebonyolítása során külön is felhivják a látogatók figyelmét.

Az országos vándorkiállításnak, a játszóház-sorozatnak elég nagy öko-lábnyoma van, ezért a kiállítás anyagának, az installáció kivitelezésének alapvető kritériuma volt, hogy egy teherautóra felférjen. Ebben kulcsszerepe van a Karton Design-nak (Terbe János), mert elsősorban az újrahasznosított kartonpapírból készített, összehajtogatható, szétszedhető bútorok, installációk tették azt lehetővé, hogy egy 500 négyzetméteres kiállítás felférjen egy 7,5 tonnás teherautóra. A játszóházak a szűk keresztmetszete a kisteherautó, amivel anyagait így szállítjuk. Az animátorok, építők mindig telekocsival utaznak.

Az Öko-Pack Nonprofit Kft. tulajdonában mindössze egy céges autó van, ezen osztozik a 6 fős beosztotti gárda. Hárman használják rendszeresen az autót, ezért nagyfokú koordináció, tolerancia és alkalmazkodás szükséges a problémamentes használathoz.
 
Igazságosság:  Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. környezeti nevelési programjai, kiállításai valamennyi érdeklődő számára ingyenesen és akadálymentesen megtekinthető. A helyszínek kialakításakor számítanak mind a tanulási nehézségekkel küzdőkre, mind a mozgásukban korlátozottakra.

Az egyes programok időtartamát, a nyitva tartást is igyekeznek úgy megszervezni, hogy reggel 8.oo – 19.oo óra között, sokszor hétvégén is megtekinthető legyen, így a tanulóktól a kollégistákon, a hétvégi programot keresőkön, a munka után betérőkig mindenki számára lehetőség van ezekben részt venni.

Rendezvényeinek állandó eleme a Fair Trade büfé, ahol a méltányos kereskedelem termékei tükrözik és bevésik a környezettudatos program egész szellemiségét és üzenetét.

Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. partnerei, ügyfelei, a velük kapcsolatba került civil szervezetekkel együtt már több vidéki nagyvárosban, budapesti kerületben immár önálló, az adott települést leginkább érintő akciókat, kezdeményezéseket indítanak, legtöbb esetben beépítve az ÖKO-Pack kiállításait, igénybe véve a felhalmozódott szakmai tapasztalatot és gyakorlatot.
A körültekintően és alaposan kidolgozott mechanizmusok, standardok eredményeképpen ez idáig semmilyen baleset, jogvita nem fordult elő.

A vállalati személyzeti döntéseknél – a szakmai elvárások mellett – jelentős elem az, hogy a munkavállaló képes-e, hajlandó-e egy „zöld” szemléletű közösségben, közösségért dolgozni. A munkatársak lelkesedése, sikerei áthatják a vállalat mindennapjait és fejleszti kreativitásukat is.

A dolgozók részt vesznek más társadalmi egyesületek, szervezetek munkájában is /SZVT, Ráckevei Kis Duna Natúrpark, stb. /
 
Ökonomizmus:  Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. alkalmazottai által önkéntesen végzett terepmunka során újabb és újabb szakmai, társadalmi kapcsolatok, munkaformák és ötletek születnek. Egy pályázat kapcsán pl. fel kellett mérni a fenntartható működés irányszámait és a kapott fogyasztási adatok alapján /üzemanyag, áram, víz, gáz, hulladék/ immár közösen és tudatosan figyelik a közüzemi számlák, gépkocsik fogyasztási adatait és ennek önkorlátozó hatását mind a szakmai munkában és a magánéletükben tudatosítják, illetve energiatakarékossági, újrahasznosítási intézkedéseket, ötleteket tesznek magukévá.

Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. kiállításait meghívások és partneri együttműködések keretében mutatják be itthon és külföldön.
Természetesen akadnának bőkezű szponzorok, akik nyilvánvaló fogyasztásösztönző, hulladéktermelő, környezetkárosító tevékenysége lehetővé tenné az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. programjainak pazarabb megjelenését, a tárlatvezetők magasabb díjazását, az elegánsabb kivitelt, a büfét és az ilyenkor kijáró országos, attraktívabb médiajelenlétet, de az ilyen gazdálkodó szervezetek „zöldre mosásában” az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. sem most, sem a későbbiekben nem kíván részt venni. Az etikus vállalati működés és tartalom nem eladó.
 
Méret:  Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. létszáma évek óta állandó. A feladatok, hatáskörök és az üzleti eredmény egyensúlyban van. Az ÖKO-Pack társadalmi felelősségvállalási tevékenységének hozadéka az iránta megnyilvánuló ügyféli bizalom, átláthatóság és elérhetőség.
A személyes kapcsolatok ereje e téren is megmutatkozik.
A dolgozókra háruló esetenkénti túlmunka időben is jól tervezhető, ezt a rugalmas munkaidővel, konszenzussal remekül le lehet vezényelni. Létszámbővítésre nincs szükség, ezt technikai, üzemszervezési intézkedésekkel meg lehet oldani.
Az üzleti szféra esetleges kiszámíthatatlansága miatt feltorlódó feladatok elvégzésére felkészült szakemberek mozgósítására van lehetőség: egyetemisták, gyakornokok, kismamák és nyugdíjasok vannak az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. kapcsolati listáján. Közülük mindig az adott feladatot az adott időben távmunkával vagy helyben elvégezni képes személy kerül kiválasztásra.
 
Termék:  Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. tevékenységét, „termékét” ezen a bizonyos skálán a partnerek, az a többszázezer látogató tudná minősíteni, akik találkoztak a céggel, az általa hordozott szellemiséggel és törődéssel.

Remélhetőleg úgy vélik ezek alapján, hogy az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. tevékenységének helye van egy fenntartható világban. A környezeti problémákra való figyelemfelhívás, a megelőzésre való mozgósítás soha nem késő.

A társadalom, az ország valamennyi szegletében és állandóan figyelni és vigyázni kell az emberi lét feltételeire. El kell mondani, be kell mutatni, hogy a Föld és erőforrásai végesek és nem élhetjük fel a jövőnket. A környezetvédelmi szemléletformálás, az erről szóló információ is olyan energia, amelyet fel kell szabadítani és munkát kell végeztetni vele: tenni kell!

Meg kell akadályozni, hogy feléljük jövőnket, mert csak egy Földünk van, amelyet már tavaly túlhasználtunk, ahogy mondjuk: már a túllövés napján is túl vagyunk.

Sajnos olyan „szükségleteket” elégítünk ki, amely nem valódi, alapvető szükségletből fakad, oly módon, olyan termékekkel, hogy fenntarthatatlanná válik jelenlegi életmódunk, környezetünk, végső soron a földi emberi lét.
 
Területi innováció: 
Történetek:  A VFV modell az ÖKO-Pack Nonprofit kft. számára „belülről fakadó” evidencia.
Ez megnyilvánul a zöld szempontú beszerzésben, az újrahasznosított anyagokból készített egyéb termékek használatában a munkahelyen és otthon. A szakmai és a környezetvédelmi szemléletformáló munka során sok olyan információt továbbít a vállalat, amely a partnerek részéről új megoldásokat, intézkedéseket generál.
Pl. egy budapesti oktatási intézményben a Hulladékból termék c. kiállítás előkészítése során „kaptak kedvet” a szelektív hulladékgyűjtésre és a kiállítás ideje alatt a szükséges szerződéseket megkötötték.
Ugyanitt a hallgatói önkormányzat a kollégium diákjai számára a könyvtárban zöld filmklubot hozott létre az egyik nevelő közreműködésével.
Mosonmagyaróváron szintén a kiállítás kapcsán merült fel, majd sikerült a helyieknek „rábeszélni” a közszolgáltatót még egy hulladékfrakció szelektív gyűjtésére (italos kartondoboz).
A környezeti nevelés környezeti nevelőt igényel.
A Hulladékból termék c. kiállítás szarvasi rendezvénye nyomán fogalmazódott meg az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. javaslata, hogy a pedagógusképzés és környezetgazdálkodási szakemberképzés közös platformja teremtődjék meg, hiszen a környezeti információkat „el is kell adni”.
Szarvas polgármestere a felvetett javaslatot támogatólag továbbította a SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszéke vezetőjének.
A programok kisérőrendezvényeként a városokban meghirdetik az illegális szeméthegyek eltakarítását, amelynek megszervezésében és lebonyolításában is részt vesz az ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
 
Adatok: 
Nehézségek:  Kívánatos lenne, hogy minél több felelős vállalat csatlakozzék ahhoz a tájékoztató munkához, amely ezek érdekében folyik, hogy egymás munkáját kiegészítve, sokkal hatékonyabban és erőteljesebben bírják rá a döntéshozókat arra, hogy a környezet-, az emberi élet feltételeinek védelme elsőbbséget élvezzen és e területen több tárca összehangolt intézkedésére van szükség /környezetvédelem, oktatás, önkormányzatok/.  
Elért előnyök:  Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. ismertsége és elismertsége jelentősen nőtt. Programjaival, kiadványaival nemzetközi díjat is nyert /Comenius EduMedia, MPRSZ díj, Környezetvédelmi Díj, a Környezet védelméért díj, stb./
A felelős vállalati magatartás, a kiszámítható és világos üzletvitel és etikus közelítés az üzleti célokhoz – hozzáadott értéket jelent az üzleti szférában. Már nem az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. kér megjelenési lehetőséget, hanem se szeri se száma azoknak a meghívásoknak, melyeknek csak az idő és az anyagi források szabnak határt.
Sikerült elérni, hogy az ÖKO-Pack szó hallatán egy jól ismert, pozitiv minősítésű és kitűnően kooperáló partner jut minden ügyfél eszébe.
 
Helyem a "kisvilágban":  Egy ökológiailag kiválóan működő „kisvilágot” nem kell az ÖKO-Pack Nonprofit Kft.-ben elképzelni, hiszen a vállalat által támogatott gömörszőlősi fenntartható faluban mindez már ma valóság.
Az ÖKO-Pack „zöld csizmásainak” itt is megvetették lábukat és mint uttörőknek, itt is biztos, mondhatni „bejáratott” helyük van.
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. dolgozói, barátaik, ismerőseik, zöld civil szervezetek önkéntesei, egyetemisták, főiskolások /természetvédelmi mérnök, környezetvédelmi mérnök, gimnazista, pedagógushallgató, stb. / – a Facebookon történő mozgósítás, szervezés után – telekocsis utazással vesznek részt az ún. „Paraszt-wellness” hétvégéken Gömörszőlősön.
Itt , ahol a kalákában végzett oktatóközpont-építéstől kezdve, a birkanyíráson, a fejésen, a szántáson, aratáson, kútásáson keresztül – a helyben megtermelt, elkészített élelmiszer elfogyasztásáig ez a „kisvilág” olyan emberi kapcsolatokat teremt, amelyre kevés hazai példát lehet felmutatni.
Itt gyakorlatban lehet megismerkedni a nagy hálózatoktól való független életmóddal, a fizikai munkával, az önellátással, /kenyérsütéssel/ a biogazdálkodással és a térerő /mobil- és internethálózatok/ nélküli stresszmentes, nyugodt élettel….
 
Megvalósítás helye:  Magyarország 
Megvalósítás ideje:  2005-től 
Vonatkozó honlap:  http:\\www.okopack.hu 
Megoldás megvalósítója:  Hartay Mihály
ügyvezető
+36 30 505 8259
hartay[kukac]okopack.hu