Valóban Felelős Vállalat adatbázisVállalat:  MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Cím:  Felelősségvállalás és fenntarthatóság a banki alapszolgáltatások, a vezetés, a stratégia és az értékek képviseletében, a megvalósításban.
A vállalat missziója és víziója:  A MagNet Magyar Közösségi Bank küldetése, hogy Magyarország első professzionális etikus közösségi Bankjává válva, az ügyfelek közreműködésével felelős és transzparens módon valódi választási lehetőségek révén forrást biztosítson olyan kezdeményezések számára, amelyek pozitívan hatnak környezetünkre és társadalmunkra, amelyek közös jövőnk biztosítékai lehetnek.

Víziónk a közösségekre támaszkodó és közösségeket építő első hazai újbankként működni, amely azt a felemelő érzést nyújtja érintettjeinek, ügyfeleinek, dolgozóinak és tulajdonosainak, hogy a pénzügyeikkel is sokat tesznek az emberekért és a környezetért. A banki szektorban megjelenő fontos támogatója a fenntartható fejlődésnek, új értékrend hordozója.
 
Szállítás:  Működési modellünket és annak hatását tekintve ez a terület nem igazán kiemelkedő, mégis tudatosan figyelünk arra, hogy munkatársaink munkába járása esetén támogassuk a legkevésbé környezetterhelő megoldásokat, ezért

- vezetőink részére nem biztosítunk és tartunk fent céges autóflottát,
- a központi banképület előtt több kerékpártárolót is elhelyeztünk, és tervezünk további tárolók kihelyezését fiókjaink elé - amelyet így ügyfeleink is igénybe vehetnek.

Beszállító és együttműködő partnereink kiválasztásánál fő szempont az etikus üzleti magatartás, politikai függetlenség.

Aktívan keressük azokat a vállalkozásokat, üzleti vagy non-profit kezdeményezéseket, partnereket, amelyekkel együttműködve, közösen építhetjük és tehetjük ismertebbé az etikus gazdasági alapelvek és értékek szerint működő jó gyakorlatokat.
 
Igazságosság:  A versenytársakhoz fűződő viszony:
A közösségi, újbanki modell meghonosításával új fejezetet nyitottunk a hazai szektorban. Az általunk az alaptevékenység szintjén kezelt értékek és szemlélet reményeink szerint példamutató, és pozitív, inspiráló hatással lesz más hazai bankpiaci szereplőkre is.

Ami megváltoztatja azt a helyet ahol élünk, az a felelősség és a tudatosság. Az emberek a mindennapos, hétköznapi döntéseinken keresztül - és így akár még szerényebb megtakarításaikkal is - jelentős változást érhetnek el. Ezért ezen a területen, más piaci szereplőkkel partnerek kívánunk lenni, mert ezen a téren együtt, közösen, felelősen többet, nagyobb hatást érhetünk el.

Társadalom
Mivel a gazdasági profit mellett tulajdonosaink a társadalmi profitot, hasznosságot is egyenrangúan kezelik, ezért a vállalat társadalmi igazságosságra gyakorolt hatását jelentősnek tartjuk.
Ügyfeleinknek delegált jogokon keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy ne csak átlássák, hogy Bankunk a felelősségteljes, fenntartható működést tekinti első számú céljának, hanem egy közösség felelős tagjaiként döntést hozzanak a rájuk eső nyereségrész felhasználásáról (Közösségi Adományozási Program), és az elhelyezett közösségi betéteikkel forrást biztosíthatnak a fenntarthatóság elveinek megfelelő helyi vállalkozásoknak (Mentor és Szféra Közösségi Betét).

Környezet
A közösségi szolgáltatások révén nemcsak a kiegyensúlyozott gazdasági teljesítmény a cél, hanem a létrehozott társadalmi, környezeti haszon is. A környezeti teljesítménnyel kapcsolatos területen a Bank működésében jellemző a takarékosság és tudatosság, de mindig van újabb lehetőség és tennivaló.
Alapvető stratégia irány a belülről kifelé építkezés, vagyis elsőként a banki alaptevékenység szintjén koncentrálunk a fejlesztésekre, és másodlagosan, de mégis fontos területként kezeljük az inkább külső jegyekben megjelenő programokat (például zöld iroda program).

Munkavállalók, körülmények
A külső és belső közösségfejlesztési szemlélet stratégiai szerepet tölt be abban, hogy a MagNet Bank közösségi és etikus banki stratégiai változásokat az érintettjeivel hatékonyan kezelje és vezesse.

A MagNet Bank állományi létszáma 2008-2010 között 20,9%-kal növekedett a fiókhálózat növekedése kapcsán, amelynek száma ez időszak alatt 11-ről 13 fiókra növekedett.

A MagNet Bank részmunkaidő biztosításával támogatja a kismamák reintegrációját, így 2010-ben 10 fő dolgozott részmunkaidőben. A Bank jelenleg 1 fő megváltozott munkaképességű munkatársat foglalkoztat.
A Bank összes alkalmazottja határozatlan idejű munkaszerződéssel van munkaviszonyban. Kölcsönzött munkavállalói állomány nem dolgozik a Bankban, minden munkatársunkat saját állományban foglalkoztatjuk.

A Bank a javadalmazási politika kialakításakor figyelembe vesz olyan speciális közösségi banki értékeket is, mint az etikus piaci magatartás, az arányosság elve és az átláthatóság, ugyanakkor nem ösztönzi a Bank vezetőit és munkavállalóit a szervezet kockázatvállalási limitjeit meghaladó kockázatok vállalására.

Munkaügyi perek: az elmúlt 3 évben nem volt vesztett munkaügyi pere a Banknak.
 
Ökonomizmus:  A MagNet Bank tulajdonosai a következő alapelveket deklarálták:
- A gazdasági profitmaximalizálási szempontok előtérbe helyezése helyett, kiemelten fontos, egyenrangú helyet kap a társadalmi és környezeti profittermelő hatás és képesség. (Például: Mentor és Szféra Közösségi Betét és Hitel, Közösségi Adományozási Program, pozitív és negatív hitelezési szűrők és alapelvek…)
- A bankszektorra jellemző magas tőkearányos nyereségre (ROE) vonatkozó profitelvárásokat, a MagNet Bank tulajdonosai jelentősen mérséklik, 15%-ban határozza meg ennek a kívánatos legfelső szintjét.
- Szigorú osztalékpolitika: a tulajdonosok nem vesznek ki 30%-nál többet a Bank adott évi nyereségéből, 60% a közösségi banki modell fejlesztésére kell fordítódjon, és a nyereség 10%-át civil szervezetek kapják, a bank ügyfeleinek közvetlen rendelkezése alapján.


Tulajdonosi szemléletben és a vezetési modellben érvényesül az önkéntesség, a bevonás, és a felelősségvállalás. A változási és a fejlesztési folyamatokat organikus szervezetfejlesztési módszerrel valósítjuk meg.
 
Méret:  A MagNet Bank az elkövetkező években csak nagyon korlátozott számban tervezi a növekedést bankfiókszámban, jelenlétét mindinkább az online szolgáltatások és a virtuális hálózat fejlesztések irányában tervezi. A Bank stratégiájában jelentős növekedéssel, nagybanki üzemmérettel hosszútávon sem tervez, hiszen ezen banki szolgáltatásokra fogékony – pénzügyeit tudatosan és felelősen kezelő ügyfelek száma és aránya sem magas Magyarországon.

Továbbá jelentősen szeretnénk növelni - transzparenssé téve - a közösségi Mentor és Szféra hitelek arányát a portfóliónkban.
 
Termék:  Ezen a százas skálán 10-es értéket adunk saját termékeinknek.

Indoklás
A körülöttünk fejlődő világ javarészt hitelből épül. Hitellel, pénzügyi forráshoz jutva fejlődnek és virágoznak azok a létesítmények, szervezetek, gazdasági entitások is, amelyek a fenntarthatóság elveit figyelembe veszik, és azok is, amelyek nem.

Ezért nagy hatást tulajdonítunk annak, hogy a MagNet Magyar Közösségi Bank felvállalja az úttörő szerepet, hogy az ügyfelek közreműködésével - valódi választási lehetőségek révén - forrást biztosítson olyan kezdeményezések számára, amelyek pozitívan hatnak környezetünkre és társadalmunkra, amelyek közös jövőnk biztosítékai lehetnek.
 
Területi innováció: 
Történetek:  Organikus szervezetfejlesztési modell alkalmazásával segítettük a részt vevők által létrehozott közös elképzelésekből és kreativitásukból fakadó kezdeményezéseket továbbfejlesztve konkrét, új közösségi banki termékeket és szolgáltatásokat és a közösségi Bank stratégiát létrehozni.
Az organikus szervezetfejlesztési módszernek, képzéseknek és fejlesztőeszközöknek köszönhetően a vezetőink és a munkatársaink is könnyebben azonosultak a változás tartalmával, és így maguk is formálták, és a jövőben is alakítják és valósítják meg a szükséges változásokat.

Példák a bevonásra, együttműködésre és közös fejlesztésekre:
2010-es Közösségi Adományozási Program záró interaktív esemény (Open Space) 47 civil szervezet vezetőinek aktív részvételével.

Folyamatos együttműködés a Morális Hitel Egyesület vezetőivel az alábbi területeken:
- közösségi hitelezési politika, eljárás- és minősítési rend fejlesztése,
- Közösségi Adományozási Politika (KAP) megvalósítása
- nemzetközi etikus banki modellek honosítása (GLS Bank, Triodos Bank)
- termékfejlesztések (Mentor és Szféra termékek továbbfejlesztése)
- organikus szervezetfejlesztés

Munkatársaink, a tulajdonosi és vezetői rendszeres közösségi megbeszéléseken bármikor részt vehetnek. Támogatjuk munkatársaink kreativitását és kezdeményezőkészségét. Emberi kapcsolatainkat a közös gondolkodásra, bizalomra és együttműködésre építjük. A kész válaszok, és megoldások helyett a nyitott kérdéseknek adunk teret, ami a folyamatos fejlődés lehetőségét hordozza magában.
 
Adatok: 
Nehézségek:  Változásvezetés nehézségeinek kezelése.
Az új értékek meghonosítása a szervezeti kultúrában.
Egyéni felelősségvállalás növekedése a szervezet belül.
A folyamatos fejlesztésekből adódó gyorsan változó környezete elfogadása, a prioritások kezelése.
 
Elért előnyök:  Elismertség.
Szakmai oldalról: Év Bankja díjak elnyerése két kategóriában is. Egy ilyen díjnak az elnyerése példa nélküli egy hazai kisbank életében.
Társadalmi visszhang: magas civil érdeklődés és rezonancia a törekvéseinkkel és értékeinkkel.
Számos fontos szakmai, for-profit és non-profit eseményre, rendezvényre és konferenciára való meghívás előadóként.
Nagyon magas érdeklődés az online közösségi oldalakon (facebook tagság 7 ezer fő felett).
 
Helyem a "kisvilágban":  Fejlesztési irányként, célként:

Létrehozni azt a működő modellt, és integrált szervezetet, ami példaértékű a for-profit gazdasági szférában, megmutatva, hogy a kiegyensúlyozott fejlődés gazdasági szempontból is kívánatosabb, egy gyors, kockázatokkal és magas profitelvárásokkal, nyomással terhes üzleti stratégiával szemben.

Stratégia és küldetés, aminek vállalt értékeivel a szervezet érintettjei könnyen, örömmel tudnak azonosulni.
Lehetőséget adva az érintetteknek, hogy pénzügyeikben felelősen dönthessenek, illetve tevékenységünkkel hozzájáruljanak az egyének és közösségeik pénzügyi tudatosságának növeléséhez.
Amely azután segíti az egyént és a közösséget is a saját életfeladataik megtalálásában és megvalósításában, a tudatosabb életvitelben, nagyobb felelősség vállalásában.
 
Megvalósítás helye:  Budapest 
Megvalósítás ideje:  1995-től 
Vonatkozó honlap:  https://www.magnetbank.hu/?page=vizio 
Megoldás megvalósítója:  Salamon János
vezérigazgató
+36 1 428 8889
salamon.janos[kukac]magnetbank.hu