Valóban Felelős Vállalat adatbázisVállalat:  DVD Kft.
Cím:  Környezettuatosság nélkül struccpolitikát folytatunk, társadalomtudatosság nélkül lábunk alatt vágjuk az ágat
A vállalat missziója és víziója: 
Szállítás:  Mivel vállalatunk nem kereskedik, ezért az áruszállítás ki van zárva. Ahová csak lehet gyalog vagy tömegközlekedéssel jutunk el. Egyetlen egy vállalati autót használunk hárman. Ha külföldi üzleti útra indulunk, több naposra tervezzük, igyekszünk minél jobban kihasználni az időt. 
Igazságosság:  Vállalatunk szigorú anti-diszkriminációs gyakorlattal rendelkezik. Ennél fogva nem különböztet meg hátrányosan sem munkavállalót sem üzletfelet. Az erre vonatkozó EU-s irányelveket követi, mely tiltja többek közt a diszkriminációt, nőkkel, idősekkel, fiatalokkal, segítséggel előkel, melegekkel szemben, vagy nemzeti hová tartozás, stb. alapján. Hivatalosan is támogat/részt vesz olyan programokban, melyek az esélyegyenlőséget célozzák meg. Hitünk szerint az emberi méltóság védelme egzisztenciális üggyé vált, humánerőforrásaink és egyben kenyerünk múlhat, azon mennyire vagyunk integráltak. 
Ökonomizmus:  Mint szociális üzlet, azért alakultunk, hogy bebizonyítsuk, lehet hosszútávon növekedni, miközben nem törekszünk extrahaszonra. Sőt mára már ténnyé vált, hogy hosszú távon csakis fenntartható és kifizethető díjakkal lehet megmaradni a piacon. Minden fillért, amit a szolgáltatás/termék valódi értéke fölött fizetünk, elértékteleníti valutánkat, így közvetlenül is megteremti az előfeltételét újabb és újabb gazdasági válságnak. Így a végén hiába halmoztunk fel nagy összegeket, ha egyik napról a másikra a gazdasági-lufi szétrobban, és vagyonunk elveszíti fele értékét, mint ahogyan azt bizonyítja a 2008-as amerikai válság.  
Méret:  Tapasztalataink szerint, így 4 év után, fenntarthatóan sehogy sem növekedhetünk gyorsan. Minél gyorsabban növekszik egy vállalat, annál valószínűbb, hogy a végén leereszt, mint egy lufi. Stratégiánk alapján, mi inkább szövetségek hálózatában hiszünk, így ahelyett hogy mindenhol irodát nyitnánk, inkább alvállalkozókkal dolgozunk a kis- és közepes vállalatok közt, továbbá partneri kapcsolat alapján. Szorosan együtműködünk a már létező intézményekkel, legyen az NGO, Egyetem, stb. így a kockázat is csökkenthető, projektjeink és programjaink integráltabbak, és kevesebb erőfeszítéssel jutunk hozzá új piacokhoz. 
Termék:  Vállalatunk azért alakult, hogy csakis olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljon, melyeknek valamilyen közvetlen környezeti vagy/és társadalmi haszna van. Vállalatunk három osztályra van osztva. Az értékesítési osztály, mely a lakossági szektorral dolgozik, társasházak energiahatékonysági beruházásait mozdítja elő, szervezi a lakóközösséget/tájékoztat, pályázatot ír, kifizethető hiteleket közvetít, megfelelő technológiákat ajánl, stb.
Pénzügyi osztályunk banki termékek fejlesztésével/továbbfejlesztésével foglalkozik, olyan termékeken, melyek elérhető áron csakis energiahatékonysági és megújuló energetikai beruházásokat finanszíroz.
Ennek érdekében, összekapcsolja az állami szerveket, a bankokat, a lakossági szektort és a zöld piaci érdekeket.
Innovációs osztályunk áll kapcsolatban az Egyetemi kutató csoportokkal, NGO-kal, és egyéb civil szervezettel. Gondoskodik arról, hogy termékeink és szolgáltatásaink minden esetben tudomásul vegyék a sajátos szociális, környezeti aspektusokat, illetve a tudományos előrejelzéseket.
Adományokkal támogat emberjogi mozgalmakat, illetve részt vesz hasonló programokban. Politikai Lobby erőként is fellép a fenntarthatóság és a zöld áramlat oldalán. Hisz a megfelelő támogató szabályozás nélkül, ezek a célok csupán vágyálmok és pilot-ok maradnak.
 
Területi innováció:  1. Szállítás 70%
2. Igazságosság 90%
3. Ökonomizmus 90%
4. Méret 80%
5. Termék 100%
 
Történetek:  Egyik Igazgatónk kifejezetten gyűlöl minden fajta járművet, ezért ő szinte mindenhová gyalog megy (természetesen kivéve a távolsági utakat). Ahogy gyakran említi, jobban bízik a saját lábában, és könnyebben tudja kiszámolni menyi idő alatt ér célba, mintha kocsiban ülne egy dugóban, vagy a buszra várna.

Egyik munkatársunk, nálunk tanult meg számítógépet használni, 65 éves, rendkívül igyekvő és megbízható. Annak ellenére, hogy koránál és hátterénél fogva nem ismerte a fejlesztési vállalatok működését, a megfelelő idő (3-6 hónap) elmúltával elérte, hogy felkészülten álljon hozzá a kihívásoknak.

Máig, a bevételünk 100%-át visszafektettük az üzletmenetbe, illetve a fejlesztési programjaink előfinanszírozásába. Amennyiben minden fejlesztésünkre visszanemtérítendő támogatásért folyamodnánk, minden sokkal több időbe telne, továbbá nem szavatolja senki sem, hogy elnyerjük. Célunk elsősorban a vállalat fennmaradása és a fejlesztéseink célba jutása. Amennyiben a nyereséget szétosztottuk volna, természetesen céljaink elérését késleltettük volna.

Különböző energetikai és építőipari klaszterekkel szövetkeztünk, és így munkát tudunk biztosítani a keresett szakembernek, vállalkozói alapon, anélkül hogy alkalmazni kellene.

Magyarországon, Hollandiában és az Egyesült Királyságban, jelenleg is folynak a tárgyalások, a vállalat és a kormányszervek közt (pénzügyi és környezetvédelmi minisztériumok), egy speciális Nemzeti Garancia Alap létrejöttéről, melynek legfontosabb szerepe az lenne, hogy a kereskedelmi Bankokat támogatná a hitelkihelyezésben, a zöld piacon. Ugyanis a megfelelő pénzellátás nélkül, elképzelhetetlen a fejlődés a jelenlegi pilot projektektől a széles körben történő elterjedésig, a 2020-ig illetve 2050-ig vállalt CO2 kibocsájtás csökkentése, energiahatékonyság, illetve a megújuló források bevonása.
 
Adatok:  A korábban említett Igazgató, nem használ autót, és a tömegközlekedést is csak vidéki/külföldi utakra veszi igénybe (vonat, repülőgép), bérlete sincs.

A 65 éves kollegát Balla Zsuzsannának hívják, egy fia van és Isaszegen van egy háza.

A 2005 - 2008 könyvelés igazolja, hogy nyereség kiosztásra nem került sor semmilyen formában, illetve, hogy újra be lett fektetve a vállalat működtetésében, fejlesztési programjainak előmozdításába.

A Nemzeti Garancia Alapról, hamarosan az újságokban is olvashatnak, ugyanis ezekben a hetekbe hoztunk össze egy lobby társaságot, magyar bankokkal, építőipari klaszter (ArchEnerg), NGO (Energia Klub), stb. bevonásával annak érdekében, hogy a megfelelő választ váltsuk ki a megfelelő állami szervekből.

Részt vetünk a „Progress - Együtt az Egyenlőségért” programban, többek közt (2008).
 
Nehézségek:  Az emberek többsége döbbent arcot vág, ha azt a fogalmat használjuk, hogy szociális üzlet (lásd http://muhammadyunus.org/)
Minden fenntarthatósági üzleti programot hosszabb ideig kell fejleszteni illetve implementálni.
A Zöld és Szociális irányzatok gyakran látszólagos érdekellentétben állnak. 
Elért előnyök:  Fontosnak tartjuk, hogy példát és utat mutathatunk más vállalkozóknak, hogy így is lehet. A programjaink próbálják megoldani a klímaváltozás finanszírozhatóságát, ami hosszútávon is munkával látja el vállalatunkat illetve az érintetteket. A meglévő igényekből teremt új piacot (a költség takarékosságra is építhető az energia hatékonyság). 
Helyem a "kisvilágban": 
Megvalósítás helye:  Budapest 
Megvalósítás ideje:  2005-től folyamatosan 
Vonatkozó honlap:  http:\\www.gesb.eu 
Megoldás megvalósítója:  Dobi-Rózsa Aniko/Balaci Adrian/Balaci Eugenia
Igazgató
adrian[kukac]gesb.eu
+36 30 438 0722